تیم طراحی ربات آنتی اسپم لونا یکی از برترین ربات های آنتی اسپم در تلگرام میباشد که تاکنون افتخار پشتیبانی بیش از 100 گروه تلگرامی را دارد.
این تیم ربات سازی در سال 1395با مدیریت آقای علیرضا ابوالحسنی شروع به کار کرد و با یاری خداوند متعال تا کنون ادامه دارد .
افتخار این تیم رضایت تمامی مشتریان و کیفیت خدمات ارائه شده میباشد که

در بین ربات های آنتی اسپم موجود در تلگرام کم منظیراست.
تیم طراحی و فروش ربات لونا فقط و فقط در حیطه تامین امنیت گروه ها فعالیت میکند و طراحی ربات های مخرب به هیچ وجه در سیاست های این تیم موجود نیست .