📞 ایدی تلگرام مدیران رسمی تیم جهت خرید ربات :

🔳 @alireza_abh 
🔲 @seven_1979
🔲 @s6162                 

🔌 ربات پیامرسان برای افراد ریپورت :

〽️ @lunasupport_bot

شماره تلفن مدیر تیم جهت ارتباط در تلگرام :

989210565739+